Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barn og unge opplever ofte unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. De går fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole, lærlingeplass og eventuelt til høyere utdanning. Hjelpemidler og tilrettelegging må være på plass til barnet/ungdommen kommer til ny skole/utdanningsted eller arealer.

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.Det er viktig at skolen/utdanningsstedet ivaretar behovet for tilrettelegging på områder som

  • hørsel
  • syn
  • kognisjon
  • kommunikasjon
  • bevegelse

Ved behov for større tilrettelegginger og bygningsmessige endringer anbefales det at planlegging starter 2 år i forveien.

For å få en god overgang er det avgjørende å komme tidlig i kontakt med neste skole/utdanningssted og få til en god dialog rundt barnets/ungdommens behov. Like viktig som flytting av hjelpemidlene, er overføring av kompetanse om bruken av hjelpemidlene og barnets/ungdommens funksjon.

Teksten er hentet fra en artikkel i Kunnskapsbanken. Følg lenken nedenfor for å lese om Endring av behov og Sjekkliste.

Kilde

https://www.kunnskapsbanken.net/gode-overganger-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser/