4. desember ble disse spørsmålene drøftet på FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne, der både forskere, ombud, skoleansatte og interesseorganisasjoner var representert. Konferansen tok for seg hele skoleløpet, men med spesiell oppmerksomhet på overgangene mellom skoleslag. Vi hørte om Essunga kommune i Sverige som har lykkes godt med å skape inkludering i skolen både faglig og sosialt.

Barne-, ungdoms - og familiedirektoratet var arrangør i samarbeid med Unge Funksjonshemmede, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Vår kollega Jorunn H. Midtsundstad hadde et innlegg om inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage og om overgangen fra barnehage til grunnskole.

Program

Konferansen ble strømmet og kan sees i sin helhet her: https://iframe.dacast.com/b/94456/f/492338

09.00

Innledning til FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne (BLD) ved Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og innledning til FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne (KD) ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

09.20

Innramming av dagen Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anna Bjørshol.

09.30

Barnekonvensjonen og CRPD om skole og utdanning.

Barneombud Anne Lindboe og Avdelingsleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Åsulv Solstad

09.50

Vi vil, men hva må til?

Om inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage og om overgangen fra barnehage til grunnskole. Professor Jorunn Midtsundstad. Universitetet i Agder og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

10.45

Inkludering, måluppfyllelse og framtidstro - resultat fra ett forskningsprosjekt i svensk skole.

Universitetslektor Elisabeth Persson og seniorprofessor Bengt Persson fra Høgskolen i Borås

12.30

Hva sier barna om hva som skal til for at skolen skal bli et bra sted å være og et bra sted å lære. Administrasjonssjef og seniorrådgiver Morten Hendis fra Barneombudet

12.45

Hvordan jobbe inkluderende i skolen? Kommentar fra en rektor Helen Ødegård, Solvin skole

13.00

Hva sier de unge med nedsatt funksjonsevne om videregående skole, høyere utdanning og overgang til arbeid. Generalsekretær i Unge Funksjonshemmede Synne Lerhol

13.35

Om overgangen videregående skole, høyere utdanning, arbeid. Forsker III Sveinung Legard fra Høgskolen i Oslo og Akershus

14.20

Hva må vi gjøre for å oppnå en faglig og sosialt inkluderende skole? Generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad og styreleder i SAFO Jens Petter Gitlesen

14.40

Avslutning. Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anna Bjørshol.

Bilder av fargerik vimpelrekke