Temakveldene er tenkt som en oppfølging av de støttekontaktene og besøkshjemmene som allerede er i drift, samt at arrangøren håper å rekruttere nye personer til oppdragene som venter. Temakveldene markedsføres på mange forskjellige måter, bla gjennom annonsering i Stavanger Aftenblad, på kommunens hjemmesider på internett, samt ved at barneverntjenesten og alle helse- og sosialkontorene i Stavanger blir bedt om sende invitasjonen «sine» støttekontakter og besøkshjem som de har i drift.  Som regel er invitasjonen klar et par måneder før temakveldene begynner, og de ansatte som jobber med denne oppgaven deler også ut invitasjonen til de ressurspersonene de kommer i kontakt med, frem til temakveldene starter.

Temaet endres litt hver vår. Siden rekrutteres støttekontakter både etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven, så må valgte tema passe både for de som jobber med barn/ungdom, og de som jobber med voksne (med f.eks. psykiske lidelser, funksjonshemming m. m).

Lenke til Stavanger kommunes nettsider