Kunnskapssenter i Danmark

Handicapidrættens Videncenter

Videnscenter om handicap arbeider for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal få bedre muligheter for å leve et aktivt liv og oppleve fullverdig deltagelse i samfunnslivet. 

Logoen til Videnscenter om HandicapVidenscenteret samler kunnskap, utvikler praksis og gir råd om tilpasset idræt (kroppsøving), utdannelse, rehabilitering og arbeidsmarkedet.

Videnscenteret har et oppdatert bibliotek hvor det er mulig å låne, også om du er bosatt i Norge.

Link til hjemmesiden finner du her.logo_handivid.png