Handikappede barns foreldreforening

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstsvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

Handikappede Barns Foreldreforening er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.

Kilde: https://www.hbf.no/om-oss/

Link til HBF, trykk her.