Ung gutt midas-hofstra-tidSLv-UaNs-unsplash.jpgNasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) har «Aktiv ung - Likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse!» som sin visjon. For at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal ha mulighet for å delta i kultur- og fritidsaktiviteter fordrer dette ofte behov for ekstra hjelp fra støttekontakttjenesten i kommunene. Støttekontakttjenesten er en omfattende og lovpålagt tjeneste i kommunen og i stadig endring. Det kan du lese mer om på vår hjemmeside i artikkelen Støttekontakttjeneste i endring.

NKBUF jobber sammen med flere kommuner i å styrke kommunens støttekontakttjeneste. I Nordland har NKBUF et samarbeid med fylkeskommunen om det 3-årig innovasjonsprosjekt «Helt innafor og sammen med andre».  I prosjektet har deltakere fra 4 regioner i Nordland deltatt i studiet Kultur, fritid og aktiv omsorg, som har gitt 15 studiepoeng fra Universitetet i Sørøst Norge. Nå fortsetter prosjektets innovasjonsdel, hvor deltakerne, frivillige og kommunene følges i 2 år, slik at kompetansen og samarbeidet fortsetter. Prosjektet vil evalueres gjennom forskning. Ideen og konseptet prøves allerede ut flere steder i Norge, bla i nye Lillestrøm kommune. Det blir spennende å følge prosjektet fremover i arbeidet med målet om likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.