På Kompetansetjenestens facebookgruppe Aktivitet og deltakelse

Hilsen fra Kultur-og likestillingsminister Abid Q Raja

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ser at dette er spesielt utfordrende for enkelte sårbare grupper med de restriksjoner Korona-pandemien gir. Siden er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for lærere, helsepersonell, støttekontakter, kommuner, foreldre og barn og unge. 
Kultur - og likestillingsminister Abid Q Raja har sendt oss en hilden på facebokkgruppen. 

Vi er inne i en utfordrende tid der mange er usikre, og for noen er denne perioden ekstra vanskelig.
Digitale opplevelser og felleskap kan gjøre dagene lettere, og jeg er glad for å se hvordan frivilligheten nå bidrar til å gjøre hverdagen bedre for folk. Her i denne gruppen ser jeg at dere deler utrolig mange fine og alternative måter å være i aktivitet på, og jeg oppfordrer dere til å fortsette å heie frem og dele gode ideer.
Ta vare på hverandre!
Foto: Ilja C. Hendel/ Kulturdepartementet