Hei alle sammen.
Alle barn og unge skal ha det bra og få mulighet til å lære og utvikle seg i barnehagen og skolen. Når barnehage- og skoledagen er ferdig er det også veldig fint å gjøre noe annet. Å være aktiv er viktig for alle, uansett hvem du er eller hvor du bor. Derfor er det bra å ha en arena å dele tips og erfaringer på slik at alle barn og unge kan fortsette å være aktive – også i den nye hverdagen vår. Skoleåret nærmer seg slutten, koronatiden har vært krevende, men snart er det sommer og det gir mulighet for mye lek og aktivitet ute.
 
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.jpg Vennlig hilsen Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Statsministerens kontor