Bilde av en jente som sitter ved en PC med mobil i håndenMålet med undersøkelsen fra Helsedirektoratet var å nå ut til flere ungdommer enn de man hadde vært i kontakt med så langt. Videre ønsket man å verifisere/teste noen av funnene som man har kommet til gjennom ulike workshops og brukerintervjuer.

Arbeidet med prosjektet DIGI-UNG har resultert i to rapporter:

Ungdomshelse i en digital verden (DIGI-UNG del 1 - Innsiktsarbeid)
Ungdomshelse i en digital verden (DIGI-UNG del 2 - Anbefalinger)

Kilde

Helsedirektoratet (2018). Ungdomshelse i en digital verden [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 13. april 2018, lest 10. august 2021). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ungdomshelse-i-en-digital-verden