Idræt, handicap og social deltagelse

"Er man aktiv i idrætslivet, er man det sandsynligvis også i andre sammenhænge, viser resultaterne fra et ph.d.-studie. Idrætten kan være med til at give et afgørende skub, der gør at mennesker med handicap opsøger andre sociale fællesskaber."

Anne-Merete Kissow_250x308.jpgIdræt, handicap og social deltagelse. Artikkel av Anne-Merete Kissow, Ph.d., exam. scient. idræt, fysioterapeut, cand.pæd. pæd. Handikapidrættens Videncenter, forsker Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Publisert i Fysioterapeuten 07/2014, København

Artikkelen som skannet pdf.

Avhandlingen kan lastes ned her.

Les mer om Anne-Merete Kissow her.