Idrettforfunksjonshemmede.jpg

Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede er initiert av Integreringsutvalget i Norges idrettsforbund.

Målet med konferansen er å gjøre opp en status på området for inneværende tingperiode og å sette fokus på prioriterte områder fremover gjennom gode foredrag og et mingleopplegg med stands der deltagerne kan lære om ulike temaer og komme med innspill.