Stikkord

Velg stikkord
Velg stikkord

barnehage

Aktivibarnehagen.no

Aktiv i barnehagen

30. september 2022

30. September 2022 lanseres nettstedet aktivibarnehagen.no. En digital verktøykasse som skal være en inspirasjonskilde til arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen.

Ingressbilde med bilde av omslaget til boka Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv – utviklingshemmedes muligheter

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjenestefor barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) gjennomførte i 2015 og 2016 et prosjekt hvor målet var å beskrive hvilke mulighetene vi har til å bistå slik at personer med utviklingshemming kan oppleve deltakelse og aktivitet sammen med andre.

aktivitetskassen

Aktivitetskassen

Aktivitetskassen er en aktivitetsbank som inneholder aktivitetet og øvelser til nytte og glede i skolen.