Stikkord

Velg stikkord
Velg stikkord

koordinering

Foto av et basseng i syden

Ferie for utviklingshemmede

20. januar 2023

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenterer at vi har lite forskning om ferie for personer med utviklingshemming.

Bilde av forsiden til nettstedet Læringsplattformen

Nytt e-læringsprogram for individuell plan

18. februar 2020

Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator.