Stikkord

Velg stikkord
Velg stikkord

psykisk helse

Bilde av beina til fire barn med støvler på

Etablerer medisinsk kvalitetsregister innen psykisk helse for barn og ungdom

08. september 2023

Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgjør cirka fem prosent av barnebefolkningen. Likevel er det mye vi ikke vet om kvaliteten på tilbudet de mottar. 

Ansatte ved HABU på UNN. Foto: Per-Christian Johansen, UNN.

Kartlegger psykiske helsevansker hos barn med funksjonsnedsettelser

02. juli 2021

Psykiske helsevansker som angst og atferdsvansker er spesielt utbredt hos barn og unge med fysisk og mental funksjonsnedsettelse. Ved Universitetssykehuset Nord­Norge er det utviklet en standardisert kartlegging av disse barnas psykiske helse for å fange opp dette tidlig, og kunne gi et mer helhetlig behandlingstilbud.