Omslagsbilde til brosjyren Ingen aldersgrenseUniversell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos de som bor i eller som bruker for eksempel parker, bygninger og kollektive transportmidler. Når en sikrer at noe har en universell utforming har en lagt til rette for at alle kan benytte seg av dette. 

Heftet «Ingen aldersgrense. Universell utforming er bra for ung og gammel» kan du laste ned her:

UU-brosjyre-Ingen-aldersgrense-F41-web.pdf

Kilde

https://www.ks.no/fagomrader/velferd/universell-utforming/