Ingen aldersgrense

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et hefte med gode eksempler på universell utforming. Her presenteres flere tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som har det til felles at de bidrar til å legge forholdene til rette for gode lokalsamfunn hvor alle kan delta.

Omslagsbilde til brosjyren Ingen aldersgrenseUniversell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos de som bor i eller som bruker for eksempel parker, bygninger og kollektive transportmidler. Når en sikrer at noe har en universell utforming har en lagt til rette for at alle kan benytte seg av dette. 

Heftet «Ingen aldersgrense. Universell utforming er bra for ung og gammel» kan du laste ned her:

UU-brosjyre-Ingen-aldersgrense-F41-web.pdf

Kilde

https://www.ks.no/fagomrader/velferd/universell-utforming/