Bilde av to små gutter som ser på hverandre og lerOnsdag 4. april fikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner overlevert en rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole.

Rapporten er lagt ut her: https://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/nyheter/rapport-fra-ekspertutvalget-for-barn-og-unge-med-behov-for-saerskilt-tilrettelegging/

– Dårlig opplæring er sterkt funksjonsnedsettende,

Morten Hendis fra Barneombudet.

Sammen med Helene Hagen fra Dysleksi Ungdom, Bernt Wu fra Norges Blindeforbunds ungdom (NBfU) og Margrethe Skinderviken fra ADHD Norge Ung deltok Morten Hendis fra Barneombudet i Unge funksjonshemmedes panelsamtale under Statpeds brukerkonferanse i februar 2018.

Der spurte vi hva likeverdig opplæring for elever med funksjonsnedsettelser er – og hvordan opplæringen fungerer i dag.

Panelet var tydelige: Elever med funksjonsnedsettelser får i dag altfor dårlig tilrettelegging i skolen. Konsekvensene for den enkelte elev og for samfunnet er store. Opplæringen må tilpasses til eleven

Les mer hos Unge funksjonshemmede: https://ungefunksjonshemmede.no/styrk-retten-spesialundervisning/


Skarpe reaksjoner på rapporten

Barneombudet og flere av funksjonshemmedes organisasjoner reagerer kraftig mot forslaget om å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning, som onsdag ble overrakt kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Les mer om dette her.