Faksimile av forsiden til inkluderende idrettsliv konferansen 2019 Inkluderende idrettsliv er en årlig konferanse og tema for 2019 er: 

Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

Tid: Onsdag 16.oktober klokken 10.00-15.00

Sted: Høgskulen på Veslandet, campus Kronstad i Bergen

På programmet står blant annet; Torstein Lerhol deler sin historie, innlegg med eksempler på samhandling mellom det offentlige og frivilligheten, innlegg om aktivitetshjelpemidler-– hvem kan søke og hvordan søker man samt flere spennende foredrag.

Last ned programmet her:

Invitasjon-inkluderende-idrettsliv-16.oktober-2019-.pdf