Bilde av Jakob DjupvikBilde av Jorunn MidtsundstadBilde av Ellen Berg Svendby
Fra venstre: Jakob Joh. Djupvik, Jorunn Midtsundstad, Ellen Berg Svendby


Tema: Inkludering / aktivisering i skolen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Målgruppe: Brukere/brukerorganisasjoner, myndigheter og ulike fagmiljøer som jobber med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.

Innledere:
Jorunn Midtsundstad, UiA Institutt for pedagogikk, og seniorforsker Aktiv Ung
Ellen Berg Svendby, Spesialpedagog og idrettspedagog ved TRS kompetansesenter,  Sunnaas sykehus, Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus

Flere medieoppslag denne høsten har fokusert på utenforskap i skolen for elever med funksjonsnedsettelser. Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte i forbindelse med lanseringen av NOVA-rapport, 12-13 i 2014(Finnvold 2013) at Når elever tas ut av klassen for å få spesialundervisning, skal det være fordi det er den løsningen eleven har størst utbytte av - ikke fordi det er en hendig måte å skape arbeidsro på i klassen.
Utfordringen er minst like stor i dag, to år etter; Ved å tilrettelegge bedre ville mange flere greie å fullføre, sier Camilla Lyngen fra Unge Funksjonshemmede.
Ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund (NHF), sees et mønster av unødig ekskludering i skole og arbeidsliv.

Hvordan kan hverdagen i skolen bli bedre for disse elevene?

Program med presentasjoner

Innledning og introduksjon
Jakob Joh. Djupvik, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

«Forventningers betydning for inkludering i skolen»
Jorunn Midtsundstad, Universitetet i Agder, Institutt for pedagogikk, og seniorforsker ved Kompetansetjenesten.

«Anerkjennelse og samhandling som grunnpilarer i å skape inkluderende opplæring»
Ellen Berg Svendby, Spesialpedagog og idrettspedagog ved TRS kompetansesenter,  Sunnaas sykehus, Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus.


Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker å arrangere to frokostmøter hvert år på Litteraturhuset i Oslo, vår og høst.

På denne måten ønsker Kompetansetjenesten å komme i nærmere kontakt med brukerorganisasjoner, myndigheter og andre som jobber med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.


Opprinnelig publisert 2016-09-09