Bilde av Sondre StøckertSondre Støckert har Cerebral Parese. Som fersk førsteklassing satt han i rullestol og trengte hjelp til både påkledning, toalettbesøk og å hente bøkene han trengte. De første sju årene gikk han på Solberg skole i Nedre Eiker, nå er han elev på Killingrud ungdomsskole.

Familien valgte åpenhet om Sondres tilstand.

- Mest mulig åpenhet er også noe vi anbefaler for andre. Man må tenke inkludering fra dag én. Ved å gi medelevene den informasjonen de trenger for å forstå, er det lettere for dem å akseptere ulikheter. Foreldrene har også tydelige forventninger til Sondre, og ber om at han behandles som andre barn, sier kroppsøvingslærer Aslam Konar.

Han legger vekt på at barnet ikke er diagnosen sin.

- Vi må se mulighetene, ikke begrensningene. Sondre er seg selv, ikke diagnosen sin. Et barn med tanker, følelser og kropp, sier han.

aktiv ung 2017 sondre kristin aslam.jpgKroppsøving er det eneste faget hvor fysisk aktivitet og kropp står sentralt.

- Barn med funksjonsnedsettelser er en sårbar gruppe, som lett kan oppleve at de kommer til kort. Man må se hver enkelt elev og legge til rette. Lek og aktivitet i smågrupper kan fungere godt. Å delta er viktig for vennskap og sosialitet. Husk at fritak skaper eksklusjon. Forholdet mellom lærer og elev påvirker også elevens forhold til faget, så her er det verdt å investere tid og oppmerksomhet, sier Aslam Konar.

Sosiale ferdigheter læres i samspill med andre.

- Blir du godt inkludert sosialt er mye gjort, sier kroppsøvingslæreren.

Kristin Nystrøm, som var Sondres kontaktlærer fra første til sjuende klasse, følger opp:

- God og tidlig dialog med familien er viktig. Foreldrene kjenner barnet best. Skolen må ta i bruk foreldrenes kompetanse og ressurser. Dette er ofte en uutnyttet ressurs for å skape et godt klassemiljø, sier hun.

Klassekameratene ble Sondres venner og støttespillere fra første klasse. Fram til sommeren 2015 var rullator Sondres framkomstmiddel. Da han kom tilbake på skolen i august, kom han på krykker.

- Jeg tror han hadde bestemt seg. Sondre har et ualminnelig pågangsmot, sikter høyt og gir seg aldri. Han har aldri brukt handikappet for å oppnå fordeler. Foreldrene og kompisene er trofast heiagjeng med store forventninger: Ikke gi deg, dette går! sier Kristin Nystrøm, og husker tilbake til den dagen Sondre tok sine første skritt på skolen. Klassekameratene ropte begeistret: "Kristin, Kristin! Sondre klarer å gå!", sier hun.

Klassens innsats for å oppfylle Sondres drøm er et godt bilde på vennskap og samhold.

Bilder fra Solberg skoles innlegg på Aktiv Ung konferansen 2019- Sondre hadde lenge drømt om å komme til utkikkspunktet Knabben, et populært turmål i Nedre Eiker. Det er bratte partier og smale stier, og ikke mulig for Sondre å forsere på egen hånd, men ved å organisere seg i bærelag fikk klassen kompisen sin til topps. De siste stegene gikk Sondre på egne bein. Det var stort for både Sondre, klassen og oss lærere å nå dette felles målet, og det lærte oss noe viktig om samhold og medmenneskelighet, sier Kristin Nystrøm beveget.

aktiv ung 2017 solberg skole på toppen.jpg Bilde av en glad Sondre Støckert

Tekst: Hanne Løkås Veigård

Foto:
Bilder av Solberg skole på tur er tatt av deltakerne på turen.

Øvrige bilder er tatt av Hanne Løkås Veigård