Innholdet på studiet

Kvinner som ler sammen1. samling - Kultur, fritid og aktiv omsorg    

2. samling - Miljøarbeid med kultur og aktiviteter 

3. samling - Nettverk og frivillighet    

4. samling - Samarbeid på tvers


1. samling - Kultur, fritid og aktiv omsorg    

Studieintroduksjon
Sentrale begreper i studiet
Organisering av støttekontakttjenesten
Kultur og aktiviteter i behandling, forebygging, rehabilitering og helsefremmende arbeid

Tilbake til toppen

2. samling - Miljøarbeid med kultur og aktiviteter    

Miljøarbeid med bruk av kultur og aktiviteter
Ressurskartlegging av brukere, arbeidsplass og lokalsamfunn
Fritid med Bistand
Sykdom og helse i ulike kulturer    

Tilbake til toppen

3. samling - Nettverk og frivillighet    

Sosiale nettverk
Frivillig arbeid, lag og organisasjoner
Frivillig innsats som supplement til det offentlige
Samarbeid om kultur- og fritidsaktiviteter
Kultur og identitet 

Tilbake til toppen   

4. samling - Samarbeid på tvers

Brukermedvirkning og empowerment
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Muligheter og begrensninger
Samarbeid om folkehelse
Deltakernes prosjektframlegg

Tilbake til toppen


Opplæringsprogrammet er praksisnært, og tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. Det gis opplæring i hvordan kultur og aktiviteter kan brukes systematisk i møte med forskjellige grupper, og ulike tilnærminger og eksempler blir tatt opp. Deltakerne skal bruke egen arbeidsplass som arena for å igangsette tiltak i samarbeid med andre. Dette innebærer at kollegaer på arbeidsplassen får del i de kunnskaper som tas opp i studiet.  Dette er en pedagogisk metode som kalles aksjonslæring, og som tas opp på hver samling.

Et sentralt element i aksjonslæring som arbeidsform, er at deltakerne skal arbeide med arbeidsoppgaver på og mellom samlingene. Læringsmaterialet og deltakernes egne erfaringer benyttes for å løse arbeidsoppgavene. Når deltakerne arbeider med disse oppgavene, arbeider de samtidig med eksamen.    

Eksamen består i å ta utgangspunkt i tidligere gjennomførte arbeidsoppgaver, og gi faglige begrunnelser og vurderinger. Dette er en hjemmeeksamen med innlevering 3 uker etter siste samling. For å ta eksamen må en enten ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. En kan også velge ikke å ta eksamen.


Last ned denne artikkelen som pdf her.


Søk opptak på studiet her.