Naturopplevelser.jpg

«Vinden i ryggen» skal formidle betydningen av et enkelt friluftsliv, også for mennesker med funksjonsnedsettelser.  

Den fem dager lange turen går gjennom det sørøstlige Jylland. Det blir vandretur, kanopadling, seiling, sykling og utendørs overnatting. Deltakerne ledsages av fire guider.

Naturen er i økende grad danskenes foretrukne idretts- og mosjonsarena. Omsorgspersoner og fagpersoner er en kraftig tilgjengelighetsfaktor – de kan være avgjørende for om et menneske med funksjonsnedsettelse kommer seg ut i naturen.

Lektorene Ulla Gerner Wohlgemuth og Bård Bakke på UC Syddanmarks pædagoguddannelse i Kolding ønsker å vise at både aktiviteter og logistikk kan tilrettelegges, slik at alle kan være med. De lager derfor dokumentarfilm fra prosjektet.

- Prosjektet skal vise aktiviteter som kan gjennomføres uten annet formål enn det som alle andre mennesker har med å oppsøke naturen – å få en opplevelse! sier de til Handikapidrættens Videncenter.

Målgruppen for filmen er mennesker med funksjonsnedsettelser, hjelpere, fagpersonell, foreninger og deres ledere. Tanken er at filmen skal inngå i utdannelsen av for eksempel fysio- og ergoterapeuter.

Personlig introduksjon til nye aktiviteter øker tryggheten og gjør det lettere å se mulighetene.

- Filmen viser konkret hva som kan la seg gjøre, og på hvilke premisser. Det er ikke en tale fra et menneske som ikke har noen funksjonsnedsettelse. Dermed øker både troverdigheten og troen på at det lar seg gjøre, sier de.