Ansatte ved HABU på UNN. Foto: Per-Christian Johansen, UNN.Utviklingen av kartleggingen er blitt gjort ved Habilitering for barn og unge (HABU)/Universitetssykehuset Nord-Norge. ​Henvisningen til HABU kan være med utgangspunkt i læreevne, motoriske utfordringer, eller det kan være syndromer eller muskelsykdommer, men det viste seg ofte at foreldrene hadde helt andre tilleggsbekymringer. 
Psykiske lidelser som angst og atferdsvansker hos barn og unge med mental og / eller fysisk funksjonsnedsettelser blir ofte ikke oppdaget av helsetjenesten.

 

Det jeg oppdaget da foreldrene kom til HABU med barna, var at foreldrene gjerne ​var mer opptatt av andre ting enn selve grunnen til henvisningen, og vel så mye bekymret for atferden til barnet. At barnet hadde atferdsvansker, var engstelig, mye lei seg, og hadde få venner på fritiden. Dette var noe vi ønsket å se nærmere på.

P.hd. og psykologspesialist Marianne Berg Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Nå er psykisk kartlegging standard

Prosjektet fikk fullfinansiering fra 2014 og til sammen deltok 365 barn og unge i HABU ved UNN og i Finnmarkssykehuset Hammerfest. Oppslutningen rundt studiet var på 70 % av pasientene. Den ordinære kognitive og adaptive funksjonsundersøkelsen inkluderte nå standardiserte mål på psykisk helse. Disse ble administrert av fagfolk, og gitt til foresatte, skole/barnehage, og til barna selv når det lot seg gjøre. Forskningsstudien tyder på at HABU-er kan tilby en helhetlig utredning av barn og unge med fysiske og mentale funksjonsnedsettelse som også inkluderer en kartlegging av psykisk helse.

En fjerdedel av barna som henvises til oss har psykiske tilleggsvansker, og dette er høye tall. Barna med disse vanskene har de samme typer av psykiske vansker som den generelle barnebefolkningen. Barna med intellektuell funksjonsnedsettelse og språkvansker, sammen med motoriske utfordringer faller ofte mellom to stoler, og får ikke det helhetlige tilbudet de trenger. Derfor er en grundig kartlegging av disse barna når de kommer til oss så viktig.


P.hd. og psykologspesialist Marianne Berg Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Resultatene fra prosjektet har ført til at alle barn som henvises i HABU ved UNN i dag, kartlegges også for psykisk helse og atferd. Prosjektet har også vekket interesse andre steder.

Les mer om prosjektet og kartleggingen her:

https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-for-barn-og-unge-tromso/kartlegger-psykiske-helsevansker-hos-barn-med-funksjonsnedsettelser

Nedlastbar artikkel:

Nasjonal forskningsrapport HABU.pdf