Omslagsbilde til rapporten Kidza har rettHvordan synes egentlig barn og unge selv at det står til med rettighetene deres i Norge i dag? Oppfyller Norge FNs barnekonvensjon? Over 700 barn og ungdom over hele landet - fra barnehagebarn til elever i videregående skole - har uttalt seg om hvilke rettigheter som er viktige for dem og hvordan barns rettigheter kan styrkes.

Rapporten ble utarbeidet i 2017 av et utvalg med ungdom som har skrevet at mye er bra, men de peker også på noen konkrete utfordringer:

  • Prosentandelen av barn som forteller at de har blitt utsatt for grov vold fra en voksen har ikke gått ned de siste ti årene 
  • Situasjonen til asylbarna i Norge er ikke forsvarlig. Ifølge FNs barnekonvensjon har de også en rekke rettigheter Norge ikke oppfyller. Et av de mest kritikkverdige forholdene handler om internering av barn
  • Andelen barn og unge som opplever press og stress i hverdagen er for høy, noe som har negativ påvirkning på fysisk og psykisk helse 

I rapporten pekes det på som positivt at Fritidserklæringen gir barn og unge styrket rett til organisert lek og fritid, at Grunnloven har fått en formulering om barnets beste og at skolehelsetjenesten skal styrkes. 

Rapporten kan du laste ned her.