Hva er inkludering?

Inkludering handler i stor grad om trygghet. Det er når man føler seg trygg at man oppsøker, eller gjenoppsøker, et miljø. Det kan være spesielt viktig om man ikke kjenner til frivilligheten i Norge fra før.

Inkluderingstips på film

Savner du noen i organisasjonen din? Ser du at noen trenger en venn? Vil du ha flere å dele interessene dine med? Vi håper filmene våre med inkluderingstips inspirerer deg.

"MIR" - Inkludering er å bli kjent med hverandre

I frivillige organisasjoner blir vi en del av et større fellesskap.

Bilde fra en film som heter inkludering er å bli kjent med hverandre
 

Mangfoldshuset - Inkludering er å skape noe sammen

Å delta i frivillige organisasjoner gir oss en følelse av identitet og tilhørighet.

Bilde fra en film som heter inkludering er å skape noe sammen

Inter Kulturell Kvinne Gruppe - Inkludering er å snakke sammen

Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende frivillig sektor.

Bilde fra en film som heter inkludering er å snakke sammen

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Inkludering er å oppleve naturen sammen

Inkludering er noe alle i samfunnet må gjøre i hverdagen.

Bilde fra en film som heter inkludering er å oppleve naturen sammen

Drammen Sanitetsforening - Inkludering er å ha samme rettigheter og muligheter

I frivillige organisasjoner blir en del av et større fellesskap og får muligheten til å drive med det vi er interessert i sammen med andre.

Bilde fra en film som heter inkludering er å ha samme rettigheter og muligheter

Hvordan inkludere?

Verktøy og tjenester

Frivillighet Norge har laget en rekke verktøy som kan hjelpe deg med inkludering:

Inkluderende språk
Måling av mangfold
Inkluderingskortstokken
Strategisk arbeid med mangfold
Arbeidsverktøy for Inkludering på topp

Les mer om de ulike verktøyene her: https://inkluderingskoden.no/verkty


Knekk inkluderingskoden er en del av Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt