Hovedmål

Kompetansespredning til hele landet ved bruk av tjenestens nasjonale og regionale faglige nettverk, utvikle og avholde både nasjonale og lokale konferanser og undervisning for høgskole og universitet. Sikre kunnskapsutvikling ved forskning, kvalitetsforbedringsarbeid, innovasjon og utvikling.

Kompetansespredningsplan