Kompetansetjenesten gjør noen endringer

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har helt siden opprettelsen i 2012 brukt et kortere navn som er enklere i daglig bruk. Vi har brukt Aktiv Ung, men nå endrer vi til NKBUF.

Illustrasjonen viser fire varianter av kompetansetjenestens logo fra 2012 til i dag.Når man har et så langt navn som Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser så sier det seg selv at man har behov for et kortere navn til hverdagsbruk. Da tjenesten ble opprettet ble navnet Aktiv Ung valgt både som forkortelse og som navn/adresse på hjemmesiden. Imidlertid har vi de senere årene gått bort fra å bruke dette og heller valgt å benytte et akronym*, NKBUF, som daglignavn på tjenesten og i disse dager endrer vi fra Aktiv Ung til NKBUF i alle kanaler. 

www.aktivung.no er nå www.nkbuf.no

Twitter.com/aktivung er nå Twitter.com/nkbuf

Facebook/AktivUng er nå Facebook/NKBUF

aktivung@vhss.no er nå nkbuf@vhss.no

Her finner du vår kanal på YouTube.

Forhåpentlig finner våre følgere fram, tross endringene. 


*Et akronym (fra gresk ἄκρος, akros, «øverst», «ytterst» og ονομα, onoma, «navn») er et initialord (forkortelse) som blir lest og uttalt som et vanlig ord, altså ikke bokstav for bokstav.