Kompetansetjenestens ambassadør Jon Henrik Larsen med egen synlighetsbedrift

18. mai åpnet statsminister Erna Solberg MIKI-senteret på Sjøvegan - en synlighetsbedrift! På Sjøvegan var det det stelt i stand til folkefest.

Jon Henrik Larsen og Erna Solberg under åpningen av MIKI senteret i SjøveganOg folkefest ble det!

Gründer og ambassadør for Kompetansetjenesten (Aktiv Ung), Jon Henrik Larsen, har fått med seg et imponerende team som støtter opp om MIKI-senteret, og som møter opp når det er offisiell åpning.

«MIKI-senteret skal gi et opplærings- og jobbtilbud innen media og kommunikasjon slik at alle skal kunne bidra i arbeidslivet uansett utgangspunkt.»

MIKI-senteret skal bruke media som arena og verktøy for mestring, inkludering, kultur og integrering. Verktøyene for å få flere i arbeid er basert på selvhjelpsprinsipper. Det er inngått en samarbeidsavtale med NAV hvor de bidrar med midler til mentor og hvor de nye medarbeidere skal beholde sine tilskudd fra det offentlige (arbeidsavklaring, uføretrygd med flere). Målet er å bidra til at flere kommer ut i arbeidslivet. Aktiviteter i regi av MIKI-senteret vil f.eks. være radiosendinger, nettavis, teknikk, fotografering og andre aktiviteter innen media ut fra den enkeltes ressurser og interessefelt. MIKI-senteret setter fokus på at folks livserfaring er kompetansen.

MIKI-senteret skal:

  • være et fagsenter med personer som har opparbeidet seg kompetanse gjennom livserfaring
  • være mulighetenes senter for mennesker med ulike evner
  • gi mennesker med ulike evner mulighet til å utvikle seg i det de er god på
  • være med å realisere drømmer, og gi personer mulighet til å gjøre noe man liker

I første omgang er det etablert et MIKI-senter i Midt-Troms. Ambisjonene er at MIKI-sentre kan etableres mange steder i hele landet, og på sikt også internasjonalt.

Visjonen til MIKI-senteret er «Med varmt hjerte ser vi deg»

Statsminister Erna Solberg åpner Mikisenteret på Sjøvegan Jon Henrik, som selv har en diagnose innen autismespekteret, ønsker å skape et tilbud for de som ikke blir sett i arbeidsmarkedet. Han ønsker å se de som veldig få andre ser, de som gjemmer seg bak statistikk, de som ikke har noe å gå til i hverdagen. De som kanskje trenger litt opplæring, litt hjelp eller et puff til å komme ut i eller tilbake til arbeidslivet. MIKI-senteret skal se viktigheten av og gi et tilbud om et arbeidsliv for alle.

Programmet under åpningen gjenspeilet nettopp noe av mangfoldet som MIKI-senteret ønsker å stå for. Det var representanter fra samisk, kvensk, afghansk, gambisk og syrisk kultur, i tillegg til norsk.

Du kan lese mer om MIKI -senteret på hjemmesiden www.miki-senteret.no

Her kan se reportasjen som var på TV2 Nyhetsmorgen  

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) ønsker Jon Henrik og hans medhjelpere, lykke til videre!