Kompetansetjenestens artikler om rapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronapandemien

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.I det følgende er en liste over artikler som er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser etter publisering av koordineringsgruppens rapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under korona-pandemien. Lenke til den enkelte rapport fra koordineringsgruppen/Bufdir finnes i hver korresponderende artikkel.

Rapport nr. 1

Statusrapport nr.1 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 2

Statusrapport nr.2 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 3

Statusrapport nr.3 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 4

Statusrapport nr.4 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 5

Statusrapport nr.5 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 6

Statusrapport nr.6 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 7

Statusrapport nr.7 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 8

Statusrapport nr.8 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 9

Statusrapport nr.9 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 10

Statusrapport nr.10 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 11

Statusrapport  nr. 11 - Utsatte barn og unges...

Rapport nr 12

Statusrapport nr. 12 - Utsatte barn og unges...

Fra statusrapport nr. 12 

Konsekvenser av pandemien for fritudstilbud til barn og unge