Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.I det følgende er en liste over artikler som er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser etter publisering av koordineringsgruppens rapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronapandemien. Rapportene ligger fra nyeste til eldste.

Lenke til den enkelte rapport fra koordineringsgruppen/Bufdir finnes i hver artikkel.

Rapport nr. 15

Statusrapport 15: Barn og unges tjenestetilbud...

Rapport nr. 14

Statusrapport 14: Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 13

Statusrapport 13: Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 12

Statusrapport nr. 12 - Utsatte barn og unges...

Fra statusrapport nr. 12 

Konsekvenser av pandemien for fritudstilbud til barn og unge

Rapport nr. 11

Statusrapport  nr. 11 - Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 10

Statusrapport nr.10 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 9

Statusrapport nr.9 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 8

Statusrapport nr.8 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 7

Statusrapport nr.7 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 6

Statusrapport nr.6 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 5

Statusrapport nr.5 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 4

Statusrapport nr.4 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 3

Statusrapport nr.3 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 2

Statusrapport nr.2 – Utsatte barn og unges...

Rapport nr. 1

Statusrapport nr.1 – Utsatte barn og unges...