Dag 1 – tirsdag 2. desember

Plenum

«Styrkebasert læring: Bygg på det som er bra»
v/Ingebjørg Mæland, leder Arbeidsinstituttet i Buskerud, sammen med Tine Sydtskow og Jon Nordstrøm

«Den selvorganiserte aktiviteten – en breddeholder i folkehelse?»
Reidar Säfvenbom, førsteamanuensis, Norges Idrettshøgskole

Parallellsesjoner

 A: Fritid og vennskap

1. «Betalt venn eller støtte til sosiale fellesskap?»
Anita Kivijervi, habiliteringstjenesten for barn og unge i Alta kommune

2. «Deltakelse, tilhørighet og vennskap – muligheter og utfordringer»
Willy J. Johansen, klinisk konsulent/ sosionom, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset Bodø

3. «Hvordan få flere med i organiserte fritidsaktiviteter?»
Gunn Strand Hutchinson, dosent/professor, Universitetet i Nordland:

 B: Medvirkning

1. «Unge utforskere. La ungdom ta grep i eget liv.»
Catrine Torbjørnsen Halås, forsker og brobygger fra Ungdom i svevet, Universitetet i Nordland  

2. «Din svakhet – din styrke» (film)
Jon Henrik Larsen – mediegründer og redaktør med autismediagnose

3. «Ordinary kids. Kan merkelapper hemme inkludering?»
Mona Asbjørnslett, lektor, Høgskolen i Oslo og Akershus 

C: Tilpasset opplæring

1. «Å anerkjenne og verdsette forskjellighet – en forutsetning for et inkluderende kroppsøvingsfag.»
Ellen Berg Svendby, spesialpedagog/idrettspedagog, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF

2. «Unike elever gir unike muligheter»
Ove Johnny Bustnesli, Frikult

Dag 2 – onsdag 3. desember

Plenum

«Idrett for alle. Illusjon eller viljestyrt mulighet?»
Mads Andreassen, fagansvarlig barn og ungdom i NIF og utøver

«Drop-In metoden» – Lansering av nasjonal nettressurs.
Jorunn H. Midtsundstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Parallellsesjoner

D: En god trenerrolle 

1. «Hvordan lage en folkebevegelse - Fra Swingkurs til VM»
Valter Jacobsen, leder for Dans Fauske

2. «Sammen er vi dobbelt så sterke»
Marianne Fredbo og Geir Thorstensen - Svømmer i verdensklasse og hennes trener

3. «Planlegg seier - aksepter tap. Paralympisk toppidrett i praksis»
Torbjørn Broks Pettersen – trener Funksjonshemmede, Norges Skiforbund

E: Drop-In metoden i praksis

1. «Drop-In metoden på skolen»
Anne Nilsen Sørli, lærer og sosiallærer på Skarpengland skole

2. «Drop-In metoden i kommunen»
Anja Skaijå, miljøarbeider og teamleder i Vennesla kommune

3. «Drop-In metoden på sykehusskolen/rehabiliteringsinstitusjonen»
Tove Pedersen Bergkvist, forsker ved Aktiv Ung

F: Folkehelse

1. «Barn og unge med funksjonsnedsettelse - en folkehelseutfordring»
Nick Williams, rådgiver, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Nordland fylkeskommune

2. «Hvorfor er det viktig med tilrettelagt trening som fremmer mestring og tilhørighet?»
Anne Ottestad, inkluderingsansvarlig, Friskis&Svettis Norge

Plenum

«Idrettsaktivitet som døråpner for samfunnsdeltakelse»
Anne-Merete Kissow, forsker Aktiv Ung

«Oppvekst med funksjonsnedsettelse» – fra Barneombudets perspektiv
Tone Viljugrein, seniorrådgiver, Barneombudet