Se samarbeidende parters logoer

Å mestre, og å føle mestring, er grunnleggende for hvordan utvikling av selvtillit, selvfølelse, selvforståelse og psykologisk motstandskraft vikler seg inn i hverandre gjennom livet. Inkludering og deltakelse har liten verdi dersom det ikke kombineres med mestring. For å fungere som hele mennesker er mestring betydningsfullt. Erfaringer øker selvtilliten og kunnskapen om hva som skal til for å mestre nye oppgaver igjen.

For barn og unge med funksjonsnedsettelser er utviklingen ofte annerledes, og mestringserfaringene kan være både få og negative. Det trengs tilrettelegging, veiledning og motivasjon for å mestre mye av det som andre naturlig får til. Konferansen vil belyse ulike perspektiver på dette.

Programmet

Tirsdag 12. mars 2019

Plenum

11.00    Velkommen og åpning

11.15   Kultur, overgang, mestring. Per Koren Solvang, professor ved OsloMet, Fakultet for helsevitenskap

13.15    Autisme och andra NPF (nevropsykiatriske lidelser): Aktuella perspektiv och nya verktyg. Sven Bölte, Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet,  Stockholm

14.45    Hvordan kommuniserer man med ungdom? Tale Marie Krohn Engmark, Helsesista

15.15    Psykologisk førstehjelp for barn. Solfrid Raknes, barnepsykolog og psykologisk førstehjelper

Onsdag 13. mars 2019

Plenum

09.00    IPS – jobb under behandling mestring og empowerment. Beate Brinchmann, psykologspesialist, Nordlandssykehuset, Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse

09.40    Knutepunktet. Prosjekt som analyserer overgangen fra institusjon til hjem. Torhild Næss Vedeler, Leder, Energisenteret for barn og unge, kompetansesenter for fysisk aktivitet for barn og unge med behov for særlig tilrettelegging

10.30 - 11.30 Parallellsesjoner DEL 1

A         Mestre overgangene

A-1:  «Time-out» Brukererfaring fra kreftrehabilitering for ungdom.
Iselin og Karin Hognerud, pasient og mor, og fysioterapeut Kjersti Steinsdatter Reggestad, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

A-2:   Aktivitetshjelpemidler i et livsløpsperspektiv. Hvorfor trenger barn med funksjonsnedsettelser å få aktivitetshjelpemidler tidlig.
Mona Kartfjord, NAV Hjelpemiddelsentralen, Nordland

B         Mestring av fysisk aktivitet

B-1:   Mestring av friluftsaktiviteter, Inger Sjøberg, friluftspedagog og Liv Ilseng, fysioterapeut, Valnesfjord Helsesportssenter

C         Mestring av fritid

C-1:   «Mestring på min egen måte" – om kompenserende hjelpemidler – å kunne gjøre noe jeg ikke visste at jeg hadde lyst til fordi jeg ikke så muligheten.
Berit Gjessing, fysioterapeut, idrettspedagog, Beitostølen Helsesportsenter.

C-2:   Hvordan rehabilitering, gjennom en anerkjennende kontekst, kan skape et robust mot som også tåler nederlag.
Mette Miklos, PhD- stipendiat/Idrettspedagog, Beitostølen Helsesportsenter

12.30 - 13.30 Parallellsesjoner DEL 2

A         Frie foredrag

I.     Funksjonshemmet eller "Informasjonshemmet?
Shahrzad Arfa, fysioterapeut, stipendiat Oslo met.

II.    Hvordan tilrettelegge for klatring i rehabilitering
Nina Murberg, RehabiliteringsKlinikken Nordås, Bergen

III.   Sjunkhatten folkehøgskole – mangfold, muligheter og moro!
Mathilde Winther, Vernepleier. Prosjektleder Sjunkhatten folkehøgskole, Fauna KF

IV.   Trygg mestring til Barn & Unge med psykiske utfordringer.
Paul Joachim Bloch Thorsen, Seksjonsoverlege, Energiteamet & Barneposten, PBU, Helse Bergen

B         Innovasjonsprosjekter

B-3:   Digitale verktøy for kartlegging og oppfølging;  AktiveDeg 1 og 2
Tor Erik Heyerdahl Nyquist, Teamleder inntak og kommunikasjon, Beitostølen Helsesportsenter

B-4:   Velferdsteknologiske løsninger som er tilgjengelige
Stine Merethe Ringøen, Fritidskonsulent, Tilrettelagt fritid, Sandnes kommune

C         Kompetanseheving  

C-3:   Hvordan tilrettelegge praksisutvikling med tett relasjon til hverdagslig praksis?
Anne-Merete Kissow, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

C-4:   Survivors of Conflict – utdanning og rehabilitering av unge fra konfliktområder
Guro Hjelle Aamot, fysioterapeut og Inger Johanne Osland, administrerende direktør, Haugland Rehabiliteringssenter

Plenum

13.45    Et skråblikk på mestring av overganger – Ungdomsrådet Helse Bergen

14.00    Visualiseringsprosjektet ved Valnesfjord Helsesportssenter. Jonny Jakobsen, idrettspedagog og prosjektleder, Valnesfjord Helsesportssenter | Resymé av presentasjon

14.20    Dobbelt sårbar – innvandrere med nedsatt funksjonsevne. Berit Berg, professor, NTNU

14.50    Avslutningsbetraktninger. Reidun Jahnsen, Beitostølen Helsesportsenter

Dersom du har spørsmål om konferansen, kontakt Tove Pedersen Bergkvist.

Bilde av ivrige barn som trekker tau