Frokostmøte 24. oktober 2018

Koordinerende Enhet – kommunal kraft eller luftslott?

Hva skal til for at Koordinerende Enhet  (KE) skal komme personer med funksjonsnedsettelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, til gode? Vi tok debatten!

Bilde av en jente med ryggen til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. oktober, 2018. Frokostmøtet ble streamet og kan sees her: https://youtu.be/4VQxVoBnctc

Tid: 09.00-11.30. Frokost serveres fra kl. 08.30.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Amalie Skram.
Inngangen er på bakkeplan, til høyre for hovedinngangen. Litteraturhuset er godt tilrettelagt for alle.


Program

09.00 – 09.20    Hva er intensjonene bak KE, sett fra et overordnet faglig perspektiv? Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet

    Mulighet for spørsmål og utdyping (10 min.) [presentasjon | se innlegget her]

09.20 – 09.55  Hvilken strategisk nasjonalpolitisk tenkning ligger bak arbeidet i norske kommuner knyttet til KE? Erlend Larsen, representerer Høyre i Helse- og omsorgskomitéen [presentasjon ikke tilgjengelig, se innlegget her]

09.55 – 10.10    Pause

10.10 – 10.35    Brukerstemme: Erfaringer med KE fra en fars perspektiv. Magne Hetlevik, (ULOBA (Askøy kommune) [presentasjon ikke tilgjengelig, se innlegget her]

10.35 – 11.00    Ønsket struktur på KE. Hva skal til for at KE skal virke? Dialog mellom Dag Ofstad, leder Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Emil Hansen – Horten kommune [presentasjon | se innlegget her]

11.00 – 11.30   Brukerpanel: Magne Hetlevik, Emil Hansen, Erlend Larsen

Kontaktperson på temaet:

Tove Bergkvist, Seniorrådgiver


Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker å arrangere to frokostmøter hvert år på Litteraturhuset i Oslo, vår og høst.

På denne måten ønsker Kompetansetjenesten å komme i nærmere kontakt med brukerorganisasjoner, myndigheter og andre som jobber med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.

For å nå flest mulig vil vi tilstrebe oss på å få til strømming av arrangementene for alle som ikke kan komme til Litteraturhuset.
For de som kommer til Litteraturhuset, ber vi om at de oppmøtte tar hensyn til allergiske og unngår å bruke kroppsprodukter med parfyme.