Bilde av en jente med ryggen til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. oktober, 2018. Frokostmøtet ble streamet og kan sees her: https://youtu.be/4VQxVoBnctc

Tid: 09.00-11.30. Frokost serveres fra kl. 08.30.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Amalie Skram.
Inngangen er på bakkeplan, til høyre for hovedinngangen. Litteraturhuset er godt tilrettelagt for alle.


Program

09.00 – 09.20    Hva er intensjonene bak KE, sett fra et overordnet faglig perspektiv? Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet

    Mulighet for spørsmål og utdyping (10 min.) [presentasjon | se innlegget her]

09.20 – 09.55  Hvilken strategisk nasjonalpolitisk tenkning ligger bak arbeidet i norske kommuner knyttet til KE? Erlend Larsen, representerer Høyre i Helse- og omsorgskomitéen [presentasjon ikke tilgjengelig, se innlegget her]

09.55 – 10.10    Pause

10.10 – 10.35    Brukerstemme: Erfaringer med KE fra en fars perspektiv. Magne Hetlevik, (ULOBA (Askøy kommune) [presentasjon ikke tilgjengelig, se innlegget her]

10.35 – 11.00    Ønsket struktur på KE. Hva skal til for at KE skal virke? Dialog mellom Dag Ofstad, leder Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Emil Hansen – Horten kommune [presentasjon | se innlegget her]

11.00 – 11.30   Brukerpanel: Magne Hetlevik, Emil Hansen, Erlend Larsen

Kontaktperson på temaet:

Tove Bergkvist, Seniorrådgiver


Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker å arrangere to frokostmøter hvert år på Litteraturhuset i Oslo, vår og høst.

På denne måten ønsker Kompetansetjenesten å komme i nærmere kontakt med brukerorganisasjoner, myndigheter og andre som jobber med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.

For å nå flest mulig vil vi tilstrebe oss på å få til strømming av arrangementene for alle som ikke kan komme til Litteraturhuset.
For de som kommer til Litteraturhuset, ber vi om at de oppmøtte tar hensyn til allergiske og unngår å bruke kroppsprodukter med parfyme.