Omslagsbilde til boka Kroppsøving - med rom for alle

Kroppsøving - med rom for alle

Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforskning

Forfatter: Ellen Berg
ISBN: 9788245023091
Utgis: 2021

Pris: 379,-

Kjøp boka

Forfatteren går på læringstokt sammen med elevene og undersøker hvordan skolen kan utvikle et kroppsøvingsfag som kan bli et godt sted å være og lære. Barn og unge med en funksjonsnedsettelse er eksperter på seg selv; de vet hva de liker, hvor mye de orker og hva som er viktig for å kunne delta og mestre ulike bevegelser. Denne kunnskapen må læreren ta i bruk for å skape et meningsfylt kroppsøvingsfag der det er rom for ulike måter å bevege seg på. Målet er å skape en inkluderende læringsarena der alle elever opplever sosial tilhørighet og fellesskap med resten av klassen.

Målgrupper for denne boka er kroppsøvingslærerstudenter og lærere som skal undervise etter den nye læreplanen, skoleledere og andre profesjonsgrupper som involveres i arbeid med å tilby et tilpasset og inkluderende kroppsøvingsfag.

Kjøp boka


Om forfatteren

Ellen Berg har PhD i idrettsvitenskap og er førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved Norges idrettshøgskole.