Forfatter Ellen Berg i samtale med Therese Wilhelmsen. Foto

Forfatter og førsteamanuensis ved NIH Ellen Berg samtalte med førsteamanuensis ved USN Terese Wilhelmsen og tok blant annet opp temaer som hva vi kan lære av elevene selv, og hvordan man kan anerkjenne foreldres kompetanse og erfaringer i lærerarbeidet. Hele samtalen kan sees i opptak lenger ned i artikkelen.

Kroppsøving - med rom for alle er bok nr. 10 i vår bokserie som skal bidra til å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Se alle bøkene i bokserien her.

For å få til inkludering i praksis må man løfte fram utfordringene i faget, verdier som formidles og mange "tatt for gitt" holdninger. Noen av utfordringene som nevnes er at mye kroppsøvingsundervisning er som et konservativt og tradisjonsbundet idrettsfag mer enn et læringsfag. Prestasjonsfokuset får ofte mye plass og ofte er det snevre løsninger i bevegelsesoppgavene, heller enn oppgaver som kan løses ut fra den enkelte elevs forutsetninger.

Læringsdimensjonene i faget er som regel lite eksplisitt uttrykt og elevene oppfatter ikke kroppsøving som et læringsfag på lik linje med f. eks. norsk og matematikk. Men manglende inkludering i og konservativ utøvelse av faget vil lære elevene "noe". Elevene som ikke får vært med ordentlig lærer at de er et "problem". De lærer at de ikke passer inn. Ellen Berg leste fra et dikt skrevet av en av informantene sine:

Hva skal man lære i gym?

Hva skal man lære i gym?
Jeg vet ikke, mot kanskje?
Hva kan man lære i gym?
Jeg vet egentlig ikke.
Vi snakker ikke om det.
Hva har jeg lært i gym?
Ingen anelse.
Hva skal man egentlig lære i gym?
Jeg kan jo det på en måte fra før.
Gym er lissom fritime.
Jeg vet egentlig ikke hva man kan lære i gym.

"Linda"

Omslagsbilde til boka Kroppsøving - med rom for alleDen konservative og tradisjonsbundne undervisningen er ofte aktivitetssentrert rundt høyintensitets-aktiviteter som fotball og løping, ut fra en tanke om at dette gir god helse, som nok er en litt for smal forståelse av hva god helse er. Mange kjører også undervisning med idrettens prestasjonsorienterte tilnærming, som er utfordrende for mange elever, ikke bare de med funksjonsnedsettelser. Man skaper ikke rom for at det er ulike måter å bevege seg på.

Kroppsøvingslærerne må ikke glemme at elevene har med seg sin egen erfaringskompetanse omkring aktivitet og bevegelse. I møtet med alle elevene, men kanskje spesielt elever med funksjonsnedsettelser, må kroppsøvingslæreren tørre å erkjenne at det er eleven som er mest kompetent når det gjelder sin kropps muligheter for aktivitet og bevegelse.

Hele samtalen mellom Ellen Berg og Therese Wilhelmsen finnes i videoen nedenfor og varer i en time. Vel verdt tiden!

Boklansering: Kroppsøving - med rom for alle from Fagbokforlaget on Vimeo.


Ellen Berg har en doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole, som omhandlet barn og unges erfaringer med kroppsøving når de har en sjelden diagnose. Ellen jobber nå som spesialpedagog og idrettspedagog på TRS og som førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole.