Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker.

Logoene til de samarbeidende institusjonene

Studieinformasjon

Oppstart høst 2018 og januar 2019.

Studiet er en etter- og videreutdanning hvor det er mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Alle deltakerne får bevis for gjennomført kurs.

Bestått eksamen oppnår 15 studiepoeng.

Deltid / samlingsbasert, 4 samlinger à to dager.

Kostnader for offentlig ansatte er kr 5.800,-

Kostnader for deltakere som ikke er knyttet til offentlig virksomhet er kr 2.800,.

Kurs/studiesteder: Bodø, Mosjøen, Svolvær(Kabelvåg), og Stokmarknes.

Datoer for samlinger: Klikk her

Søk opptak på studiet her.


Studiet tilbys som et ledd i arbeidet med å styrke, effektivisere og videreutvikle kommunenes støttekontakttjeneste og tilrettelegging av aktiviteter, fritid og kultur overfor enkeltpersoner gjennom tilbud innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i Nordland.

Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere i sosiale fellesskap og aktiviteter, men det gjenstår fortsatt mye før det er en reell mulighet for deltakelse for alle.

Collage som illustrasjon til studietilbudet

Gjennom et opplærings- og innovasjonsprosjektet over 3 år hvor studiet har en sentral plass, ønsker vi å formidle kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge slik at flere får mulighet til å delta i, og ha innflytelse over aktiviteter etter eget ønske. Gjennom kultur- og fritidsaktviteter kan personer med funksjonsnedsettelse, eldre og andre bli inkludert i fellesskap og oppleve tilhørighet og mestring.

Målgruppe

Ansatte som arbeider innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor, samt frivillige representanter fra de kommunale rådene for likestilling av funksjonshemmede, eldreråd, brukerorganisasjoner og frivillig sektor.

Opplærings- og innovasjonsprosjektet «Helt innafor og sammen med andre»

Etter at studiet er gjennomført opprettes det egne nettverk i alle regionene hvor studiet gjennomføres. Her vil studentene få anledning til å delta på halvårlige samlinger over en dag. Målet er at de regionale nettverkene skal støtte arbeidet med å styrke og videreutvikle tjenestetilbud innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Omslagsbilde til brosjyren om studietilbudet kultur, fritid og aktiv omsorgForventede resultater

Målet er å gi kunnskap og praktiske verktøy for hvordan en lokalt og regionalt kan forebygge utenforskap gjennom et kontinuerlig arbeid. Prosjektet har som målsetting å øke samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor for å tilrettelegge og skape økt deltakelse i samfunnet gjennom konkrete virkemidler.
Folkehelsearbeid er lagarbeid hvor alle må være med å bidra. Det gjør det viktig å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv. Gjennom å tilby både et studie og en innovasjon, tilbys «verktøy» som gjør en bedre i stand til å tilby tiltak, og en oppfølgning over to år hvor en kan få støtte underveis.

Oppstartsdatoer

Følgende datoer gjelder for oppstart av studiet på de enkelte studiestedene:
Bodø: 1. samling: mandag 29.10 og tirsdag 30.10.18, kl. 09.00 – 15.00
Sted: Bodø, Nordland kultursenter, Stabburet, Gamle Riksvei 53.

Svolvær (Kabelvåg): 1. samling: onsdag 31.10 og torsdag 01.11.18, kl. 09.00 –15.00
Sted: Kabelvåg, Tore Hjorts gate 24 (Det gamle fengselet).

Stokmarknes: Studiestart januar 2019. 1. samling: mandag 07.01 og tirsdag 08.01, kl. 09.00 –15.00
Sted: Hadsel kommune, Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes (kommunestyresalen i 5 etg.)

Mosjøen: Studiestart januar 2019. 1. samling: onsdag 09.01 og torsdag 10.01, kl. 09.00 –15.00
Sted: Jakobsbrygga, Sjøgata 31B, 8656 Mosjøen

For fullstendig oversikt over samlingsdatoene, klikk her.

Ansvarlige

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som har ansvaret for å følge opp knutepunktet Fritid for alle nasjonalt, har ansvar for å koordinere og lede arbeidet regionalt i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge, KS Nordland og Senter for omsorgsforskning, sør.

Våre samarbeidspartnere er Helse Nord, Frivillighet Norge og Unge funksjonshemmede.

Kontaktpersoner

Bilde av Gro LorentzenFagansvarlig for studiet

Gro Lorentzen, Førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge
mobil 908 21 034 eller e-post gro.lorentzen@usn.no

Bilde av Anders MidtsundstadProsjektansvarlig

Anders Midtsundstad, Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
mobil 901 30 797 eller e-post anders.midtsundstad@vhss.no