Drop-In Elverum1.jpeg

Foredragsholdere var Post Doc Jorunn H. Midtsundstad, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder, som har utviklet metoden, Drop-In medarbeider Tove P. Bergkvist, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Seniorrådgiver Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og leder av knutepunktet Fritid for alle.

Fra kursprogrammet:
"Drop-In metoden gir mulighet til å samarbeide om å skape forandring sammen med barn og unge som vekker bekymring. Vi har erfaring med at helse-, sosial og miljøarbeidere kan støtte barn og unge i å mestre elevrollen slik at det får ringvirkninger både hjemme og på fritiden. Drop-In metoden gir gode resultater uavhengig av hvilken profesjon som veileder og styrker samhandlingen rundt barn og unge. Målet er å gå fra bekymring til forandring."

Se mer: www.dropinmetoden.no

Drop-In Elverum2.jpeg

Kurset gikk over to dager. Første dag var for alle som arbeider med barn og unges oppvekst i Elverum. Dag to for 40 stykker som fikk muligheten til å øve seg og planlegge hvordan de kan bruke metoden på elever de kjenner.

Har DIN kommune ønske om Drop-In-kurs, ta kontakt med Jorunn Midstundstad eller Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.