NKBUF ble tildelt midler fra forskningsrådet for prosjektet «Deltakelse og kvalitet – Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser»

Prosjektet er et samarbeid mellom NKBUF, SINTEF helse og de fire kommunene Vestvågøy, Askøy, Horten og Stjørdal, som representerer hver sin helseregion. Tildelingen er på totalt 6.2 mill for årene 2019-2023. Prosjektet genererer ny viten i form av flere forskningsartikler. 2 er planlagt i 2022.

Kompetansetjenesten jobber med barn og unge med alle typer diagnoser og funksjonsnedettelser og kan derfor ikke ha et tradisjonelt kvalitetsregister. Tjenesten søker å innhente kvalitative data på barn og unges funksjon i hverdagen, med spesiell vekt på data som beskriver deres sosiale deltakelse. Man ønsker å kunne kartlegge forutsetningene barn og unge har i kombinasjon med betingelsene de sosiale og fysiske omgivelsene gir.

Prosjektet har ulike metoder for å nå målsetningen

  • Kartlegging av relevante måleinstrumenter
  • Fokusgruppeintervjuer med ungdommer, foreldre og tjenesteytere
  • Prosessevaluering med ungdommer, foreldre og fagfolk ut i fra analyser av fokusgruppeintervjuene
  • Utprøving av instrument og prosedyrer for innsamling av data
  • Utprøving av prosedyrer for læring og tjenesteutvikling