Håndbok og informasjon knyttet til Starthjelp

  • Håndbok for Starthjelp
  • Informasjonsfilm – en far forteller
  • Hva er Starthjelp – presentasjon
  • Tilbakemeldinger fra deltakere
  • Informasjonshefte for deltakere på Starthjelp
  • Presentasjon til formidling av temaet «Systemene rundt oss»
  • Støtteark for presentasjonen om «Systemene rundt oss»
  • Fagartikkel i Fontene 4/16
  • Prosjektrapport: Starthjelp – familie og mestring

Oppdrag fra Helsedirektoratet

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Helsedirektoratet har gitt Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i oppdrag å bidra til å spre Starthjelp til landets helseforetak. Hensikten er å styrke opplæringstilbudet innen habiliteringstilbudet for barn. Tiltaket retter seg mot punkt 2 på prioriteringslisten (tiltak 3.5.5 i Handlingsplan for habilitering av barn og unge, 2009): Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

På nettsiden finner du Håndbok for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp, en informasjonsfilm, et informasjonshefte til foreldrene som deltar på tilbudet og presentasjonsmateriell til bruk på kurset. Håndboka kan lastes ned i sin helhet og representerer anbefalinger for kursets form og innhold. Dette må like fullt tilpasses mulighetene og ressursene hos arrangør og samarbeidspartnerne.

Bilde av et foreldrepar kledd i sykehusklær som ser ned på noen som er utenfor bildet, kanskje et barn i en sykehussengArrangører av Starthjelp

Starthjelp arrangeres i alle helseregioner. Arrangører av Starthjelp er Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Nordlandssykehuset, Bodø, Helse Nordmøre og Romsdal, i både Kristiansund og Ålesund, Trondheim kommune, Helse Førde, Førde, Helse Bergen, Bergen, Helse Fonna, Haugesund, Sykehuset Telemark, Skien, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Oslo universitetssykehus, Oslo og Sykehuset i Østfold, Fredrikstad/Sarpsborg.

Samtlige Starthjelpkurs evalueres av NK LMH i samarbeid med arrangørene. Evalueringsresultatene gir grunnlag for kontinuerlig kvalitetsforbedring, og NK LMH gir alle arrangører tilbakemelding om hva deltakerne syntes om nettopp deres kurs. Behov for ny oppdatering av Starthjelpmaterialet vil vurderes i 2020.

For å laste ned håndboken og få tilgang til ressursene, gå til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), https://mestring.no/starthjelp/