Bildet viser en liten trebro over en liten elvSamarbeidet dreier seg om å bygge broer mellom de ulike hjelpeinstansene og finne veien videre, sammen. Boka gir et innblikk i hverdagen til tre barn, hvilke samarbeidsprosesser som ligger bak innsatsen for å finne ut hva som er best for barna, og hvordan det blir lagt til rette for dette i praksis. Målet er å skape et inkluderende fellesskap, trygge rammer, gode relasjoner og å tilpasse aktiviteter ut fra barnas forutsetninger.

Boka er aktuell for utdanningsinstitusjoner og fagfolk knyttet til opplæring innen barnehage og skole, vernepleie, fysio-/ergoterapi, helse og barne- og ungdomsarbeid. Bla i boken

Forebygging.no har anmeldt boken her: https://tidliginnsats.forebygging.no/Bokomtaler/Laget-rundt-barnet/

Kilde

Universitetsforlaget: https://www.universitetsforlaget.no/laget-rundt-barnet-1