Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser deltar som samarbeidspart i prosjektet ”Likeverdige helsetjenester i samiskspråklige kommuner”, i samarbeid med Profesjonshøgskulen ved Universitetet i Nordland, og dr.med. Fred Andersen (prosjektleiar).

Prosjektet vil først gjennomførast som eit forprosjekt, med finansiering frå Sametinget og frå Nordland Fylkeksommune.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser vil spesielt ivareta dei faglege delane som rettar seg mot barn og unge.