Master- og doktorgrad

Bilde av Svein Bergem

Ny doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

14. mai 2021

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 7. mai 2021 disputerte han for ph.d. i studier av profesjonspraksis. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

Ingressbilde til artikkel om masteroppgaven Aktivitetshjelpemidler, i hvilken grad blir de brukt?

I hvilken grad blir aktivitetshjelpemidler brukt?

27. januar 2021

Viljar Aasen har sett på i hvilken grad aktivitetshjelpemidler blir brukt etter tilpassing, utprøving og opplæring ved Beitostølen Helsesportssenter (BHSS).

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

PHD av Terese Wilhelmsen, Norges Idrettshøgskole

Inkluderende kroppsøvingsfag?

26. juni 2019

Denne nylig publiserte doktorgraden er et viktig bidrag som kan hjelpe oss å forstå hva som skal til for at barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser skal føle seg inkludert i skolens kroppsøvingstimer. Under følger sammendraget, med noen språklige tilpassinger.

Ingressbilde til artikkel om Masteroppgaven Stigmateori i praksis

Masteroppgave i sosiologi

Stigmateori i praksis

09. august 2016

I november 2015 leverte Sofie Paulsen sin Masteroppgave i sosiologi, "Stigmateori i praksis – En kvalitativ studie av foreldres refleksjoner og tanker om sine fysisk funksjonshemmede barn".

Ingressbilde til artikkel om Masteroppgaven At nå nye højder

Masteroppgave i spesialpedagogikk

At nå nye højder

29. juni 2016

Lene Fisker Brogaard har skrevet sin masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen "At nå nye højder – Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportaktiviteter bidrager til mestring og mening hos mennesker med fysiske funktionsnedsættelser."

Ingressbilde til artikkel om Doktorgradsavhandlingen Ordinary kids- Everyday life experiences of children with disabilities

Doktorgradsavhandling

Mona Asbjørnslett "Ordinary kids": everyday life experiences of children with disabillities"

01. september 2015

13. april disputerte Mona Asbjørnslett over avhandlingen «Ordinary kids- Everyday life experiences of children with disabilities. I studien har hun og forskerkollegene fulgt barn med nedsatt funksjonsevne i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen.

 

Ellen Berg Svendby «Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn»

08. juli 2015

"Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn": En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning). Avhandling (doktorgrad) av Ellen Berg Svendby - Norges idrettshøgskole, 2013

 

Astrid Nyquist "Jeg kan delta"

08. juli 2015

Astrid Nyquist forsvarte sin avhandling "Jeg kan delta. Barn med funksjonsnedsettelser og deltakelse i fysisk aktivitet - en multimetodestudie i en habiliteringskontekst", for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges idrettshøyskole 19. november 2012.

Ingressbilde til Masteroppgave  - Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

Mastergradsoppgave

Mulig for meg!

31. desember 2014

Hvilke erfaringer har barna selv med bruk av aktivitetshjelpemidler? Dette er et sentralt spørsmål som fysioterapeut Berit Gjessing forsøker å svare på i sin mastergradsoppgave. Oppgaven bygger på funn fra intervjuer med barn i alderen 9 til 12 år.