Mestring med Funkis

Mestring med Funkis er et brukerstyrt mestringskurs utviklet av Studieforbundet Funkis. Det er diagnoseuavhengig, og går ut på at mennesker med ulike helseutfordringer og livssituasjoner hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer.

Tegning av en ape som knekker en nøtt med en stein

Kurset har fokus på mestring, som følge av små eller store endringer den enkelte deltaker ønsker å gjøre. Målet er økt livskvalitet og en bedre hverdag.

Mestring med Funkis er forbeholdt organisasjonene som er medlemmer i Studieforbundet Funkis. Vennligst oppgi hvilken organisasjon du tilhører når du sender bestilling.

Bestilling og pris

Veilederperm:                    kr 250
Deltakerhefte:                    kr 50
Veiledende deltakeravgift: kr 500

Kursmateriellet kan bestilles fra post@funkis.no

Mestring med Funkis har egen studieplan: Mestring med funkis felles studieplan kursadmin id nr 18174.docx

Kilde

https://www.funkis.no/studiearbeid/studiemateriell/mestring-med-funkis/