Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritidenSammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark, som tilsvarer Unge funksjonshemmede i Norge, har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsguider inn i aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Prosjektet finansieres med statlige midler og bygger på erfaringer fra Socialstyrelsen sine prosjekter knyttet til bruk av Fritidsguider og Fritidspas hvor den norske metoden Fritid med Bistand har gitt inspirasjon.

Prosjektet ønsker å etablere et tilbud i 10 samarbeidskommuner i prosjektperioden, som går over 3 år (2016-2018).

SUMH har som paraplyorganisasjon arbeidet målrettet med fritidsliv og frivillighet siden 2012.

Prosjektet har utviklet en flott hjemmeside som du kan finne her:

https://www.fællesomfritiden.dk/