Moveasy - app for tilgjengelighet

Under konferansen «Utstyrt for fremtiden?» ble tilgjengelighetsappen Moveasy lansert. Den skal gjøre det enklere for personer med funksjonsnedsettelser å delta på linje med andre.

- Dette er en betaversjon. Utvikling og finpuss gjenstår, men vi håper folk tar den i bruk og gir tilbakemeldinger, sier Simon Flack, daglig leder i design- og utviklingsselskapet Whitefox.

Bilde av Simon Flack som presenterer tilgjengelighetsappen Moveasy
Simon Flack i Whitefox presenterer Moveasy under lanseringen, 5. februar. Foto: Erik Veigård, Videofabrikken

Praktisk for alle

Appen er blitt til i et partnerskap mellom Norges Handikapforbund, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Whitefox. Mesteparten av pengene kommer fra ExtraStiftelsen og kompetansetjenesten.

– Appen er praktisk for alle, men i særdeleshet utviklet for personer med en funksjonsnedsettelse, forteller Simon Flack.

Tur, restaurant, konsert

Prosjektet startet med en markedsundersøkelse, som bekreftet behovet.

– Mange har en litt vanskelig hverdag, og den informasjonen de trenger for å leve et normalt og enkelt liv er ikke til stede. Vi håper Moveasy kan fylle et hull. Store grupper kan ha glede av informasjonen i appen. Kanskje kjører du barnevogn, kanskje har du en skade og går på krykker, eller kanskje har du en varig funksjonsnedsettelse som gjør at det er viktig å vite noe om tilgjengeligheten før du velger restaurant, turløype, konsertarena eller noe helt annet, sier Flack.

Etter markedsundersøkelsen tok utviklingsarbeidet til. I første omgang med penn og papir.

- Vi startet med ”alt”. Skulle vi fulgt opp alt ville vi endt opp med en app til ti millioner kroner. Etter et drøyt halvår hadde vi snevret inn prosjektet slik at det ble gjennomførbart, sier han.

Hvor bra er plassen?

Flack beskriver appens funksjon som ”en mellomting mellom finn.no og hotels.com”. - Det er en søkemotor, som finn.no. Men vi har ikke forhåndsutfylt den. Det skal brukerne gjøre, det vi kaller ”crowd sourcing” - slik som hotels.com. Samtidig kan brukeren legge inn egen vurdering av tilbudene. Den viktigste vurderingen vil alltid være: Hvor bra er plassen? Dernest: Hvor god er tilgjengeligheten? Man er selvsagt like interessert i hvor bra plassen er som hvor tilgjengelig den er. Ingen ønsker å bli ledet til et spisested som er veldig tilgjengelig, men som har verdens verste mat, ikke sant? sier Flack.

- Nå er betaversjonen lansert. Vi har gjennomført det vi fikk penger til. Nå vil vi søke mer midler for å videreutvikle Moveasy. Versjon 2.0 er i utviklingsfasen. Det vi trenger nå er at flest mulig tar betaversjonen i bruk.


Tekst og bilde: Videofabrikken på oppdrag fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.