Omslagsbilde til boken Når barna våre trenger hjelp

Når barna våre trenger hjelp

– En bok for foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere

Forfatter: Anders Midtsundstad
ISBN: 978-82-450-2204-9
Utgitt: 2019

Pris: 255,-

Kjøp boka

Boken gir oversikt over helse- og omsorgstjenester samt rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven. Det er mange tjenester som skal samhandle, og veiledning, individuell plan, ansvarsgrupper og koordinerende enhet vies derfor god plass.Boken bygger på intervjuer med foreldre og fagpersoner som bekrefter at hovedutfordringen for de fleste ikke er manglende rettigheter og muligheter, men at kunnskapsformidlingen er mangelfull, tilfeldig og personavhengig.

Boken gir ingen fasitsvar, men den gir tips, råd og refleksjon, enten du er forelder til et barn med en funksjonsnedsettelse, praktiker som arbeider med barn, ungdom og unge voksne, eller student i fag som vernepleie, pedagogikk, sosialt arbeid, fysioterapi eller ergoterapi.

Kjøp boka


Anders Midtsundstad (f. 1963) er sosionom med master i sosialt arbeid og er ansatt som seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Han har siden 2007 ledet knutepunktet «Fritid for alle» – en nasjonal satsning knyttet til støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.