Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikkPå konferansen ble det forelest i kvalitet, forskningssamarbeid og formidling av forskning til fagutøvere i praksisfeltet.

Programmet besto forøvrig av frie foredrag og presentasjon av nye doktorgradsarbeider. I tillegg ble det lagt opp til visning av posters.

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge, RHABU

ved Cathrine Utne Sandberg,

Oslo universitetssykehus-Ullevål
Nevrohabilitering-barn
Mobil: 92082269
https://oslo-universitetssykehus.no/rhabu

Besøksadresse: Ullevål sykehus, bygg 31B, 2.etasje