TrondBliksvær.jpg"Etter fem spennende og hektiske år som leder ved Valnesfjord Helsesportssenter, de to siste ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, er det på tide for meg å drive mer egen forskning igjen. Jeg er så heldig å kunne gjøre dette ved min gamle arbeidsplass Nordlandsforskning, som har lokaler på Mørkved i Bodø. Da får jeg også gangavstand til jobb i stedet for lang kjøreveg. Jeg er selvsagt ikke ferdig med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, men gleder meg til å fortsatt samarbeide med folkene der, bare fra en annen plattform. "

Vi som er hans kolleger takker hjertelig for innsatsen, og ønsker ham lykke til videre i sin forskergjerning. Vi håper og tror at våre veier vil krysses både titt og ofte!


Utlysningsteksten:

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser) er det fra 01.01.14 ledig fast stilling som leder.

Nasjonal kompetansetjeneste er en kompetansetjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten som utføres på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompetansetjenesten har som målsetning å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at brukere, tjenesteytere, politikere og forskere har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser på livsarenaer som hjemme, barnehage, skole, fritid og arbeidsliv.  Det er i dag 7 medarbeidere knyttet til oppdraget, blant annet forskere, seniorrådgivere og prosjektledere.

 Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

 Oppgaver og ansvar

 1. lede og utvikle den nasjonale kompetansetjenesten i henhold til mandat og generelle krav til nasjonale kompetansetjenester
 2. lede kompetansetjenestens virksomhet innenfor tjenestens fire aktivitetsområder: forsknings- og kunnskapsutvikling, fag- og metodeutvikling, kompetansespredning og informasjonsvirksomhet/rådgivning
 3. personal- og resultatansvar for den nasjonale kompetansetjenesten

 Vi ønsker en leder som

 • har høyere utdanning som er relevant for den nasjonale kompetansetjenesten og forskningskompetanse
 • har god kjennskap til habiliteringsfeltet, og stort engasjement for videre utvikling av dette fagfeltet
 • etablerer gode nettverk med fag- og forskningsmiljøer
 • har stor arbeidskapasitet og trives i perioder med høyt tempo
 • har relevant ledererfaring og legger vekt på å motivere, engasjere og utvikle sine medarbeidere

 Vi tilbyr

 • spennende utfordringer i et tverrfaglig miljø
 • et godt utgangspunkt for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til direktør Øyvind Tvedt på e-post eller mob. 905 75 354 eller FoU-sjef Trond Bliksvær på e-post eller mob. 950 75 408.

Oppgi referanser fra alle relevante arbeidsforhold i søknaden.

Søknadsfrist: 10. november 2013

Les mer om Valnesfjord Helsesportssenter.