Nasjonal konferanse om UTErehabilitering

Den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering vil i år arrangeres ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland, 13.-14.sept. 2018.
 

Plakat til konferanse om uterehabilitering 2018Konferanseavgift før 20. juni: kr. 2.400,-.
Etter dette er konferanseavgiften kr. 2.900,-
NB! Reise og overnatting kommer i tillegg. Påmeldingsfrist 6. august.
Meld deg på her: https://easyfact.no/reply/ipqthszgmu

Dette blir den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering. Konferansen vil denne gangen finne sted ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland. Konferansen er et samarbeid mellom Sørlandets sykehus, Kongsgård og Sørlandets rehabiliteringssenter, Sunnaas sykehus, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og Valnesfjord Helsesportssenter

Målgruppen er først og fremst helsepersonell innen kommune- og spesialisthelsetjeneste, samt forskere med interesse for å bruke naturen i rehabilitering.

Konferansen er i tillegg åpen for alle relevante fagpersoner, brukere og øvrige personer med særskilt interesse for å bruke naturen som et virkemiddel for å gjenvinne funksjon samt fremme helse i et rehabiliteringsperspektiv.

Konferansen gir også mulighet for å bygge nettverk omkring temaet uterehabilitering

Målsetning for konferansen

  •     Bidra til en kunnskapsbasert praksis i uterehabilitering
  •     Kunnskapsformidling gjennom blant annet fremlegging av forskningsdata, erfarings basert kunnskap og brukererfaringer og ICF som grunnlag for uterehabilitering
  •     Motivere og engasjere fagpersoner og ledere til å ta i bruk ressursene i naturen som aktiv del av et rehabiliteringstilbud
  •     Bidra til større deltakelse i uteaktivitet og friluftsliv blant personer med nedsatt funksjon. Gjennom praktiske eksempler vise hvordan en kan bygge opp nye rehabiliteringstilbud der man målrettet bruker naturen og friluftsaktivitetersom en integrert del av tilbudene.
  •     Samle fagpersoner og fremme nettverksbygging.
  •     Møteplass hvor man kan dele kunnskap, refleksjoner og praktiske erfaringer.
  •     Bidra til større fokus på tverrfaglig arbeid med tilrettelegging, holdninger, og inspirasjon for realisering av reell deltakelse.

Program med foredragsholdere ligger nå ute på http://uterehabilitering.no/konferanse/.

Meld deg på her: https://easyfact.no/reply/ipqthszgmu

Sted: Valnesfjord Helsesportssenter