Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

MHFA skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring. Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving.

Logo_nasjonaltSenterMatHelseFysiskAktivitet.png

Brobygging mellom barnehager og skoler og helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en viktig del av senterets arbeid. Målet er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arena, og redusere sosiale ulikheter. Skal samarbeide med andre relevante fagmiljøer.

MHFA ble opprettet av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og er nå en del av Høgskulen på Vestlandet og Institutt for idrett, kosthald og naturfag. De er en av ti nasjonale sentre som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa (mat og helse og krø.)

MHFA skal lage ressurser som kan brukes av alle.

www.aktivitetskassen.no –Skal videreutvikles og fylles inn med tilrettelagte aktiviteter

 www.svømmedyktig.no: https://svommedyktig.no/

MHFA: https://mhfa.no/