Helse Nord ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser blir i perioden 2014-2015 vertsskap for Nasjonalt forskningsnettverk innen habilitering.

Vi gleder oss stort, og vil gjøre det vi kan for at dette skal bli to interessante, spennende og utviklende år i nettverket!