I godt samarbeid med vår leverandør av nettjenester, CustomPublish, har vi endret på oppsettet, blant annet ved å komprimere designet slik at mer får plass på samme flate, og vi har spesielt ønsket å vise flere artikler direkte på førstesiden. 

En av de nye endringene det knytter seg stor forventning til er at vi har fått muligheten til å presentere artikler under ett hovedtema og til å knytte relevante stikkord til samme artikkel. Det betyr at artikler under samme tema vil kunne vises sammen i en opplisting, og artikler hvor man har brukt samme stikkord også vil kunne vises sammen. Dette er en viktig endring som vi tror vil gi merverdi til de som bruker sidene våre.

 

Har du tilbakemeldinger til oss er det bare å ta kontakt.

Skjermbilde av den nye nettsiden nkbuf.no